EU Timber Regulation

Rok 2013 dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek UE drewno lub produkty z drewna oznacza konieczność sprostania wymogom w zakresie legalności pochodzenia drewna. Od 3-go marca 2013 roku obowiązuje tzw. EU Timber Regulation (EUTR), tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Nowe prawo obliguje przedsiębiorców wprowadzających drewno na rynek krajów UE do stosowania Systemu Zasad Należytej Staranności (SZNS). Oznacza to obowiązek dokonania oceny ryzyka pojawienia się we wprowadzanym drewnie lub wyrobach drzewnych drewna pozyskanego w sposób nielegalny. Ocena ryzyka obejmuje także czynności sprawdzające, czy drewno nie zostało pozyskane, następnie sprzedane lub przetworzone z naruszeniem obowiązującego prawa krajowego lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ocenie ryzyka w Systemie Zasad Należytej Staranności musi więc być poddany cały łańcuch przepływu towaru, jakim jest drewno. Za automatycznie spełniające wymogi EU Timber Regulation uznano dotychczas wyłącznie produkty posiadające licencję FLEGT lub spełniające wymogi Konwencji CITES. Posiadanie certyfikatów obecnych na rynku nie stanowi potwierdzenia spełnienia wymogów EU Timber Regulation, tak jak w przypadku FLEGT lub CITES. Wymogi stawiane jednak przez te systemy certyfikacji spełniają obowiązki przewidziane w EUTR. Nie jest konieczne więc posiadanie certyfikatu FSC lub PEFC, żeby wprowadzać drewno i produkty z drewna na rynek UE. Aby produkować i sprzedawać towary z drewna, zgodnie z EU Timber Regulation, wystarczy posiadać wiarygodny System Należytej Staranności (SNS). Głównym elementem Systemu Należytej Staranności są procedury umożliwiające prawidłową ocenę ryzyka wystąpienia nielegalnie pozyskanego drewna we wprowadzanym na rynek UE drewnie i produktach drzewnych. Przy ocenie ryzyka wystąpienia drewna ze źródeł nielegalnych konieczne jest uwzględnienie prawodawstwa krajów, z którego drewno pochodzi oraz szereg innych obostrzeń stawianych przez UE, ONZ i inne międzynarodowe organizacje stojące na straży przestrzegania prawa. Do posiadania Systemu Należytej Staranności zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które jako pierwsze wprowadzają na rynek drewno lub wyroby z drewna na terenie UE.

W obowiązująca od 29 maja 2015 roku zmianie Ustawy o lasach (Dz.U. 2015 poz. 671) zapisano:

Art. 66a. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2173/2005, dokonuje przywozu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich, w przypadku gdy
ich dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości dwukrotnej
wartości celnej tych produktów.
Art. 66b. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadza do obrotu
nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od
20 000 zł do 200 000 zł.
Art. 66c. Kto, wbrew przepisowi art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadzając do obrotu drewno lub
produkty z drewna, nie stosuje:
1) środków i procedur zapewniających dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
nr 995/2010, lub
2) procedur oceny ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 995/2010, lub
3) procedur ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 995/2010
– podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 200 000 zł.

Art. 66d. Kto, wbrew przepisowi art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 995/2010, nie utrzymuje lub nie ocenia regularnie stosowanych przez siebie:
1) środków i procedur zapewniających dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 995/2010, lub
2) procedur oceny ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 995/2010, lub
3) procedur ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 995/2010
– podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc