FAQ

1. Czy towar zawierający drewno egzotyczne bez odpowiedniego dowodu źródła legalności pozyskania UE może zostać skonfiskowany?

Tak, jednym ze sposobów ukarania firmy za handel nielegalnie pozyskanym drewnem, jest konfiskata towaru.

2. Co importerzy drewna i wyrobów z drewna z krajów posiadających podpisaną umowę o partnerstwie (VPA) z UE powinni przedstawić podczas kontroli na granicy UE.

Powinni przedstawić aktualną licencję FLEGT, która umożliwi uznanie przewożonego drewna za legalne. Brak licencji FLEGT powoduje konfiskatę towaru, lub zatrzymanie towaru na granicy do czasu dostarczenia licencji FLEGT. Dodatkowo służby celne mogą nałożyć karę na importera lub eksportera zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem.

3. Jakie są obowiązki importera na teren UE przy imporcie drewna i wyrobów z drewna z kraju nie posiadającego podpisanej licencji FLEGT.

Importer powinien posiadać system należytej staranności spełniający wymogi EU Timber Regulation.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc