FAQ

1. Czy towar zawierający drewno egzotyczne bez odpowiedniego dowodu źródła legalności pozyskania UE może zostać skonfiskowany?

Tak, jednym ze sposobów ukarania firmy za handel nielegalnie pozyskanym drewnem, jest konfiskata towaru.

2. Co importerzy drewna i wyrobów z drewna z krajów posiadających podpisaną umowę o partnerstwie (VPA) z UE powinni przedstawić podczas kontroli na granicy UE.

Powinni przedstawić aktualną licencję FLEGT, która umożliwi uznanie przewożonego drewna za legalne. Brak licencji FLEGT powoduje konfiskatę towaru, lub zatrzymanie towaru na granicy do czasu dostarczenia licencji FLEGT. Dodatkowo służby celne mogą nałożyć karę na importera lub eksportera zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem.

3. Jakie są obowiązki importera na teren UE przy imporcie drewna i wyrobów z drewna z kraju nie posiadającego podpisanej licencji FLEGT.

Importer powinien posiadać system należytej staranności spełniający wymogi EU Timber Regulation.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych