O NAS

Niszczenie środowiska naturalnego przybiera obecnie rozmiary zagrażające istnieniu nie tylko otaczającej nas flory i fauny, ale również wpływające na klimat na ziemi. Ruchy społeczne jako cel działalności obierają więc walkę z ludźmi i firmami, których działalność zagraża środowisku naturalnemu.
Fundacja „Współistnieć” nie prowadzi działalności przeciwko ludziom lub firmom. Fundacja „Współistnieć” działa po to by udowodnić, że współistnienie człowieka i środowiska naturalnego jest nie tylko możliwe, ale nawet konieczne. Należy tylko dać szansę każdemu człowiekowi na korzystanie z dóbr naturalnych w sposób zrównoważony. Świadomość potrzeby dbania o środowisko naturalne jest oczywista dla wszystkich ludzi na naszej planecie. Jest to w interesie każdego człowieka i każdej firmy. Dlatego też, aby nie doprowadzać do zagłady flory i fauny konieczne jest tworzenie takich warunków, żeby każdy mógł korzystać z dóbr naturalnych w stopniu nie zagrażającym istnieniu środowiska naturalnego na ziemi. Warunki bytu człowieka, flory i fauny się ciągle zmieniają. Zatem nie należy starać się utrzymywać środowiska naturalnego w takim stanie jakie jest obecnie, to jest niemożliwe. Fundacja „Współistnieć” dba o to, aby postępujące zmiany nie powodowały do zagłady tego co nas otacza. Przykładem takich działań jest działalność związana z FLEGT i pomoc w zakresie Systemu Należytej Staranności.

Przykładając duże znaczenie do świadomego biznesu Fundacja „Współistnieć” nawiązała współpracę z auditorami prowadzącymi certyfikację systemów, które przywiązują znaczenie do warunków bytu człowieka, flory i fauny. Współpraca w tym zakresie pozwoliła na udzielenie pomocy licznym firmom, często na starcie borykającymi się z pokonaniem trudności finansowych, w sprostaniu wymogom prawnym w zakresie Systemu Zasad Należytej Staranności – SZNS, czy przygotowaniu firmy do otrzymania certyfikatu ISO 38200: 2018 PEFC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, PN-N 18001, lub połączenia ich w zintegrowany system zarządzania.

Nowym działaniem jakie Fundacji „Współistnieć” rozwija jest również pomoc właścicielom lasów prywatnych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej przy wykorzystaniu środków z funduszy UE.

 

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych