O NAS

Niszczenie środowiska naturalnego przybiera obecnie rozmiary zagrażające istnieniu nie tylko otaczającej nas flory i fauny, ale również wpływające na klimat na ziemi. Ruchy społeczne jako cel działalności obierają więc walkę z ludźmi i firmami, których działalność zagraża środowisku naturalnemu.
Fundacja „Współistnieć” nie prowadzi działalności przeciwko ludziom lub firmom. Fundacja „Współistnieć” działa po to by udowodnić, że współistnienie człowieka i środowiska naturalnego jest nie tylko możliwe, ale nawet konieczne. Należy tylko dać szansę każdemu człowiekowi na korzystanie z dóbr naturalnych w sposób zrównoważony. Świadomość potrzeby dbania o środowisko naturalne jest oczywista dla wszystkich ludzi na naszej planecie. Jest to w interesie każdego człowieka i każdej firmy. Dlatego też, aby nie doprowadzać do zagłady flory i fauny konieczne jest tworzenie takich warunków, żeby każdy mógł korzystać z dóbr naturalnych w stopniu nie zagrażającym istnieniu środowiska naturalnego na ziemi. Warunki bytu człowieka, flory i fauny się ciągle zmieniają. Zatem nie należy starać się utrzymywać środowiska naturalnego w takim stanie jakie jest obecnie, to jest niemożliwe. Fundacja „Współistnieć” dba o to, aby postępujące zmiany nie powodowały do zagłady tego co nas otacza. Przykładem takich działań jest działalność związana z FLEGT i pomoc w zakresie Systemu Należytej Staranności.

Przykładając duże znaczenie do świadomego biznesu Fundacja „Współistnieć” nawiązała współpracę z auditorami prowadzącymi certyfikację systemów, które przywiązują znaczenie do warunków bytu człowieka, flory i fauny. Współpraca w tym zakresie pozwoliła na udzielenie pomocy licznym firmom, często na starcie borykającymi się z pokonaniem trudności finansowych, w sprostaniu wymogom prawnym w zakresie Systemu Zasad Należytej Staranności – SZNS, czy przygotowaniu firmy do otrzymania certyfikatu fsc, PEFC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, PN-N 18001, lub połączenia ich w zintegrowany system zarządzania.

Nowym działaniem jakie Fundacji „Współistnieć” rozwija jest również pomoc właścicielom lasów prywatnych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej przy wykorzystaniu środków z funduszy UE.

 

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc