SYSTEM CERTYFIKACJI fsc

Co to jest fsc?

fsc jest to organizacja międzynarodowa, której zasadniczym celem działania jest promowanie ekologicznych standardów zarządzania lasami oraz świadomości odpowiedzialnego biznesu. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat fsc, gwarantują, że pozyskiwany lub wykorzystywany surowiec drzewny pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Certyfikat ten posiadają firmy produkujące i handlujące drewnem oraz produktami z drewna. Oznaczenie fsc jest rozpoznawalne na całym świecie. Certyfikat fsc jest najlepiej rozpoznawalnym certyfikatem związanym ze środowiskiem naturalnym. Coraz większa liczba firm wykorzystuje do promocji swoich produktów certyfikat fsc.

Kto powinien posiadać system fsc?

System certyfikacji fsc CoC, tj. fsc łańcuch dostaw, skierowany jest do wszystkich firm związanych z produktami drzewnymi, są to, m.in.:
• tartaki,
• drukarnie i wydawnictwa,
• zakłady papiernicze,
• zakłady stolarskie i producenci mebli,
• firmy zajmujące się handlem drewnem,
• wytwórnie płyt wiórowych, sklejek itp.,
• producenci wykorzystujący w swoich produktach materiały drzewne,
• dystrybutorzy produktów pochodzenia leśnego.

Jakie korzyści niesie posiadanie certyfikatu fsc?

• uwiarygodniają wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów,
• umożliwiają umieszczenie logo fsc na swoich produktach,
• gwarantują, że surowiec pozyskiwany w danym przedsiębiorstwie pochodzi z legalnego źródła,
• zwiększają konkurencyjność produkowanych wyrobów,
• zwiększają szanse na zwycięstwo w przetargach,
• umożliwiają poszerzenie działalności organizacji o nowe rynki zbytu.

Jak zdobyć certyfikat fsc CoC?

Posiadaczem certyfikatu fsc może być każdy podmiot wykorzystujący materiały drzewne w swojej produkcji lub handlu.

Aby otrzymać certyfikat w pierwszej kolejności należy ustalić, czy Państwa firma jest w stanie przedstawić dokumenty świadcząc o nabyciu drewna certyfikowanego od dostawców.

Przesłanie zapytania ofertowego poprzez nasz kontakt, pomoże Państwu w przygotowaniu do procesu certyfikacji, zaoszczędzi sporo czasu i ułatwi pozytywną weryfikację podczas późniejszego auditu certyfikacyjnego.

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji spełniającej wymogi standardu fsc, w tym księgi jakości zawierającej procedury systemowe i dostosowane do Państwa potrzeb formularze.

Niezbędnym elementem w zakresie przygotowania firmy do otrzymania certyfikatu jest powołanie i przeszkolenia pełnomocnika do spraw fsc, poprzez szkolenie przeprowadzone przez naszego kwalifikowanego auditora wiodącego.

 Przygotowania do auditu wieńczy tzw. audit wstępny potwierdzający przygotowanie Państwa firmy do auditu certyfikującego.

Właściwy audit certyfikacyjny, wsparty przez naszych specjalistów, zapewne będzie dla Państwa zwykłą formalnością.

Finalnie otrzymują Państwo certyfikat fsc zgodny z następującymi standardami:

  • fsc-STD-40-004 v. 2-1 (fsc Standard for Chain of Custody Certification),
  • fsc-STD-40-004a v. 2-1(fsc Product Classification),
  • fsc-STD-40-005 v.3 (Requirements for Sourcing fsc Controlled Wood),
  • fsc-STD-50-001 v.1-2 (Requirements for use of fsc trademarks by Certificate Holders)

oraz w zależności od branży:

  • fsc-STD-40-007 (Sourcing reclaimed materials),
  •  fsc-STD-40-003 (Multi-Site standard),
  • fsc-STD-40-002 (Group Certification standard)

                                                       pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

 

Oferujemy specjalistyczną i profesjonalną pomoc, w szczególności:

• Przygotowania dokumentacji związanej z Systemem Należytej Staranności (SNS) do certyfikacji fsc CoC, w tym procedur oceny ryzyka, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23)

CENA PROMOCYJNA

• Wdrożenie Systemu Zasad Należytej Staranności (SZNS) zgodnych z wymogami EU Timber Regulation (EUTR) i ustawy o lasach dostosowanego do w twojej firmie

• Utrzymanie Systemu Zasad Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie firmy do kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) w zakresie Systemu Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie dokumentacji do otrzymania certyfikatu w standardzie fsc

• Szkolenia dla pełnomocnika firmy ds. standardu fsc oraz personelu, którego obowiązki związane są z przetwarzaniem drewna

• W sposób dogodny dla firmy przygotowanie do audytu certyfikującego w standardzie fsc

• Sprawne i szybkie wdrożenie systemu certyfikacji fsc, które nie zakłóci pracy przedsiębiorstwa, przez firmę o już ustalonej na rynku reputacji i znanej marce

• Pomoc w zakresie utrzymania certyfikatu fsc

• Pomoc w zakresie zmiany firmy certyfikacyjnej, lub zakresu certyfikatu fsc.


pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc