SYSTEM CERTYFIKACJI ISO 38200: 2018

Co to jest ISO 38200: 2018?

ISO 38200: 2018 ‚ Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnianych’ jest to międzynarodowa norma związana z łańcuchem dostaw drewna i produktów drewnopochodnych, której zasadniczym celem jest promowanie drewna pozyskanego z legalnych źródeł, promowanie ekologicznych standardów zarządzania lasami oraz świadomości odpowiedzialnego biznesu. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat ISO 38200: 2018, gwarantują, że pozyskiwany lub wykorzystywany surowiec drzewny pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Certyfikat ten posiadają firmy produkujące i handlujące drewnem oraz produktami z drewna. Oznaczenie ISO 38200: 2018 jest rozpoznawalne na całym świecie. Dzięki uniwersalnym zasadom utrzymania łańcucha dostaw drewna certyfikat ISO 38200: 2018 może stać się najlepiej rozpoznawalnym certyfikatem związanym ze środowiskiem naturalnym. Coraz większa liczba firm zainteresowana jest wykorzystaniem do promocji swoich produktów certyfikatu ISO 38200: 2018 ‚ Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnianych’.

Kto powinien posiadać system ISO 38200: 2018?

Norma ISO 38200: 2018  ‚ Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnianych’ została opracowana z myślą o wszystkich firmach związanych z produktami drzewnymi, są to, m.in.:
• tartaki,
• drukarnie i wydawnictwa,
• zakłady papiernicze,
• zakłady stolarskie i producenci mebli,
• firmy zajmujące się handlem drewnem,
• wytwórnie płyt wiórowych, sklejek itp.,
• producenci wykorzystujący w swoich produktach materiały drzewne,
• dystrybutorzy produktów pochodzenia leśnego.

Jakie korzyści niesie posiadanie certyfikatu ISO 38200: 2018?

• uwiarygodnia wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów,
• umożliwia umieszczenie logo ISO 38200: 2018 na swoich produktach,
• gwarantują, że surowiec pozyskiwany w danym przedsiębiorstwie pochodzi z legalnego źródła,
• zwiększa konkurencyjność produkowanych wyrobów,
• zwiększa szanse na zwycięstwo w przetargach,
• umożliwia poszerzenie działalności organizacji o nowe rynki zbytu.

Jak zdobyć certyfikat ISO 38200: 2018?

Posiadaczem certyfikatu ISO 38200: 2018 ‚Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnianych’ może być każdy podmiot wykorzystujący materiały drzewne w swojej produkcji lub handlu.

Aby otrzymać certyfikat w pierwszej kolejności należy ustalić, czy Państwa firma jest w stanie przedstawić dokumenty świadcząc o nabyciu drewna certyfikowanego od dostawców.

Przesłanie zapytania ofertowego poprzez nasz kontakt, pomoże Państwu w przygotowaniu do procesu certyfikacji, zaoszczędzi sporo czasu i ułatwi pozytywną weryfikację podczas późniejszego auditu certyfikacyjnego.

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji spełniającej wymogi standardu ISO 38200: 2018, w tym Księgi Jakości zawierającej procedury systemowe i dostosowane do Państwa potrzeb formularze.

Niezbędnym elementem w zakresie przygotowania firmy do otrzymania certyfikatu jest powołanie i przeszkolenie pełnomocnika do spraw ISO 38200: 2018, poprzez szkolenie przeprowadzone przez naszego kwalifikowanego auditora.

Przygotowanie do auditu wieńczy tzw. audit wstępny potwierdzający przygotowanie Państwa firmy do auditu certyfikującego.

Właściwy audit certyfikacyjny, wsparty przez naszych specjalistów, zapewne będzie dla Państwa zwykłą formalnością.

Finalnie otrzymują Państwo certyfikat poświadczający wdrożenie międzynarodowego standardu ISO 38200: 2018 ‚Chain of custody of wood and wood-based produkt’ w Państwa firmie.

                                                       pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

 

Oferujemy specjalistyczną i profesjonalną pomoc, w szczególności:

• Przygotowania dokumentacji związanej z Systemem Należytej Staranności (SNS) do certyfikacji ISO 38200: 2018, w tym procedur oceny ryzyka, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23)

CENA PROMOCYJNA

• Wdrożenie Systemu Zasad Należytej Staranności (SZNS) zgodnych z wymogami EU Timber Regulation (EUTR) i ustawy o lasach dostosowanego do w twojej firmy

• Utrzymanie Systemu Zasad Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie firmy do kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) w zakresie Systemu Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie dokumentacji do otrzymania certyfikatu w standardzie ISO 38200: 2018

• Szkolenia dla pełnomocnika firmy ds. standardu ISO 38200: 2018 oraz personelu, którego obowiązki związane są z przetwarzaniem drewna

• W sposób dogodny dla firmy przygotowanie do audytu certyfikującego w standardzie ISO 38200: 2018

• Sprawne i szybkie wdrożenie systemu certyfikacji wg normy ISO 38200: 2018, które nie zakłóci pracy przedsiębiorstwa, przez firmę o już ustalonej na rynku reputacji i znanej marce

• Pomoc w zakresie utrzymania certyfikatu ISO 38200: 2018

• Pomoc w zakresie zmiany firmy certyfikacyjnej, lub zakresu certyfikatu ISO 38200: 2018.


pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych