SYSTEM CERTYFIKACJI PEFC

Co to jest PEFC?

PEFC (Program of the Endorsement of Forest Certification Schemes) jest niezależną, pozarządową organizacją, która została utworzona, aby wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Głównym celem systemu PEFC jest weryfikacja źródeł pochodzenia drewna na etapie pozyskania surowca drzewnego i produkcji oraz prowadzenia biznesu zgodnego z prawem krajowym. Uzyskanie certyfikatu PEFC dowodzi, że surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z legalnych źródeł. Symbol PEFC jest rozpoznawany.

Kto powinien posiadać system PEFC?

System certyfikacji PEFC CoC, tj. PEFC łańcuch dostaw, skierowany jest do wszystkich firm związanych z produktami drzewnymi, są to, m.in.:
• tartaki,
• drukarnie i wydawnictwa,
• zakłady papiernicze,
• zakłady stolarskie i producenci mebli,
• firmy zajmujące się handlem drewnem,
• wytwórnie płyt wiórowych, sklejek itp.,
• producenci wykorzystujący w swoich produktach materiały drzewne,
• dystrybutorzy produktów pochodzenia leśnego.

Jakie korzyści niesie posiadanie certyfikatu PEFC?

• uwiarygodniają wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów,
• umożliwiają umieszczenie logo PEFC na swoich produktach,
• gwarantują, że surowiec pozyskiwany w danym przedsiębiorstwie pochodzi z legalnego źródła,
• zwiększają konkurencyjność produkowanych wyrobów,
• zwiększają szanse na zwycięstwo w przetargach,
• umożliwiają poszerzenie działalności organizacji o nowe rynki zbytu.

Jak zdobyć certyfikat PEFC CoC?

Posiadaczem certyfikatu PEFC może być każdy podmiot wykorzystujący materiały drzewne w swojej produkcji lub handlu.

Aby otrzymać certyfikat w pierwszej kolejności należy ustalić, czy Państwa firma jest w stanie przedstawić dokumenty świadcząc o nabyciu drewna certyfikowanego od dostawców.

Przesłanie zapytania ofertowego poprzez nasz kontakt, pomoże Państwu w przygotowaniu do procesu certyfikacji, zaoszczędzi sporo czasu i ułatwi pozytywną weryfikację podczas późniejszego auditu certyfikacyjnego.

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji spełniającej wymogi standardu PEFC, w tym księgi jakości zawierającej procedury systemowe i dostosowane do Państwa potrzeb formularze.

Niezbędnym elementem w zakresie przygotowania firmy do otrzymania certyfikatu jest powołanie i przeszkolenia pełnomocnika do spraw PEFC, poprzez szkolenie przeprowadzone przez naszego kwalifikowanego auditora wiodącego.

Przygotowania do audytu wieńczy tzw. audyt wstępny potwierdzający przygotowanie Państwa firmy do audytu certyfikującego.

Właściwy audyt certyfikacyjny, wsparty przez naszych specjalistów, zapewne będzie dla Państwa zwykłą formalnością.

Finalnie otrzymują Państwo certyfikat PEFC zgodny z następującymi standardami:

  • PEFC ST 2002:2013
  • PEFC ST 2001:2008

                                                       pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

 

Oferujemy specjalistyczną i profesjonalną pomoc, w szczególności:

• Przygotowania dokumentacji związanej z Systemem Należytej Staranności (SNS) do certyfikacji PEFC CoC, w tym procedur oceny ryzyka, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23)

CENA PROMOCYJNA

• Wdrożenie Systemu Zasad Należytej Staranności (SZNS) zgodnych z wymogami EU Timber Regulation (EUTR) i ustawy o lasach dostosowanego do w twojej firmie

• Utrzymanie Systemu Zasad Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie firmy do kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) w zakresie Systemu Należytej Staranności, w tym procedur oceny ryzyka i procedur ograniczania ryzyka

• Przygotowanie dokumentacji do otrzymania certyfikatu w standardzie PEFC

• Szkolenia dla pełnomocnika firmy ds. standardu PEFC oraz personelu, którego obowiązki związane są z przetwarzaniem drewna

• W sposób dogodny dla firmy przygotowanie do audytu certyfikującego w standardzie PEFC

•Sprawne i szybkie wdrożenie systemu certyfikacji PEFC, które nie zakłóci pracy przedsiębiorstwa, przez firmę o już ustalonej na rynku reputacji i znanej marce

• Pomoc w zakresie utrzymania certyfikatu PEFC

• Pomoc w zakresie zmiany firmy certyfikacyjnej, lub zakresu certyfikatu PEFC.


pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych